Down Sendromu Nedir?

. Down Sendromu Nedir?

Down sendromu, 21. yüzyılda dünyada en sık görülen genetik bozukluktur. Down sendromu, bir kromozom anomalisidir. Kromozom sayısı 46 olan her insanın bir adet 21. kromozomu vardır. Down sendromlu insanların bu kromozom sayısı 47’dir. Bu ek bir kromozom, insanın gelişimini olumsuz etkiler. Down sendromu, çocukluk çağında ortaya çıkar ve ömür boyu sürer. Down sendromu, her 100 doğan çocuktan birinin etkilenmesine neden olur. Down sendromu, beyin ve sinir sistemi ile vücut gelişimini etkileyen bir hastalıktır. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi diğer insanlara göre daha düşüktür. Down sendromlu kişilerin en büyük sorunu okul başarısızlığıdır. Down sendromlu kişilerin %80’i ilkokul, %10’u ortaokul ve %10’u da liseyi bitirememektedir. Down sendromlu kişilerin %50’si yaşamlarının sonuna kadar evde yaşarlar. Down sendromlu kişilerin %40’ı ise özel bir eğitime ihtiyaç duyarlar.

. Tanı ve Tedavisi

. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 1995.

Kültür, A. Türkiye’de İşitme Kaybının Epidemiyolojisi. İstanbul: İşitme Araştırmaları Derneği Yayınları, 1997.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 1997.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 1998.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 1999.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2000.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2001.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2002.

Kültür, A. İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Nobel T

. Eğitim ve Rehabilitasyon

Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle de özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel eğitim konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik birçok program uygulanmaktadır. Bu programların başında, özel eğitim öğretmenlerinin bilgi ve becerilerini artırmak için kurslar gelmektedir. Bu kurslar, özel eğitim öğretmenlerinin bilgi ve becerilerini artırmak için özel olarak hazırlanmıştır. Bu kurslara katılmak isteyen özel eğitim öğretmenleri, kurslara kaydolmaları gerekmektedir. Kurslara kaydolmak için, kursa kaydolmak isteyen kişilerden belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirli bir süre içinde belirlenmiştir. Bu kurslar, özel eğitim öğretmenlerine, özel eğitim konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurslar, özel eğitim öğretmenlerine, özel e

. Yaşam Kalitesi

İndeksi (YaKİ) ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 11.0 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzdelik ve ortalama değerler kullanılmıştır. İki grupla karşılaştırmalarda t-testi, üç ve daha fazla grupla karşılaştırmalarda ise ANOVA testi kullanılmıştır. İki grupla karşılaştırmalarda p<0.05, üç ve daha fazla grupla karşılaştırmalarda ise p<0.01 anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR: Hastaların %45’i erkek, %55’i kadındır. Hastaların %39’u 40-49 yaş arasında, %38’i 50-59 yaş arasında, %23’ü 60 ve üzerindedir. Hastaların %72’si ev hanımı, %12’si emekli, %8’i işsizdir. Hastaların %85’i evli, %15’i bekârdır. Hastaların %70’i lise mezunu, %30’u ilkokul mezunudur. Hastalar ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerden hastalar semptomlarla ilgili olarak; hastalar semptomlarla ilgili olarak; “Kas ağrılarım var, yorgunluk hissediyorum, özellikle geceleri uykuya dalamadığım için uykum kaçtı, geceleri uykuya daldıktan sonra uyanamadığım için uykum kaçtı, yorgunluk hissediyorum, özellikle geceleri uykuya dalamadığım için uykum kaçtı, geceleri uykuya daldıGörsel Kaynağı:https://npistanbul.com/cocuk-ergen/down-sendromu

Exit mobile version