-DEHB Tanı Kriterleri

-DEHB Tanı Kriterleri

1. Aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığı:

a. İştahsızlık
b. Konfüzyon
c. Hiperaktivite
d. Dikkat eksikliği
e. Öfke nöbetleri
f. Uykusuzluk
g. Depresyon
h. Sosyal izolasyon
i. İntihar girişimi veya intihar düşüncesi
2. Aşağıdaki durumlardan en az ikisinin varlığı:

a. İştahsızlık
b. Konfüzyon
c. Hiperaktivite
d. Dikkat eksikliği
e. Öfke nöbetleri
f. Uykusuzluk
g. Depresyon
h. Sosyal izolasyon

-DEHB’nin etiyolojisi

henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni çevresel faktörlerdir. Çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni çevresel faktörlerdir.

Çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni çevresel faktörlerdir. Bu faktörler arasında; aile içi şiddet, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları, aile içi stres, anne ve babanın eğitim düzeyi, aile içi ekonomik durumlar sayılabilir.

Çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni çevresel faktörlerdir. Bu faktörler arasında; aile içi şiddet, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları, aile içi stres, anne ve babanın eğitim düzeyi, aile içi ekonomik durumlar sayılabilir. Ayrıca, çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni ilaç kullanımıdır. Özellikle uyku ilaçları, antidepresan ilaçlar ve nöroleptik ilaçlar bu durumu provoke etmektedir.

Ayrıca, çocukluk çağında DEHB’nin en sık görülen nedeni ilaç kullanımıdır. Özellikle uyku ilaçları, antidepresan ilaçlar ve nöroleptik ilaçlar bu durumu provoke etmektedir. Diğer bir etken de genetik faktörlerdir. Özellikle annenin DEHB hastası olması, çocuğun da riskini artırmaktadır.

Diğer bir etken de genetik faktörlerdir. Özell

-DEHB’nin semptomları

DEHB’nin semptomları çocuklar için farklılık gösterir. Bazı çocuklar hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi belirtileri hissederken, bazıları ise bunları hissetmez.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi belirtileri hisseden çocuklar:

– Sürekli hareket halindedirler.

– Konuşurken sürekli hareket ederler.

– Sürekli bağırırlar.

– Sürekli oynamak isterler.

– Dikkatleri dağınıktır.

– Sürekli konuşurken başka şeyler düşünürler.

– Sürekli bir şeyler yapmak isterler.

– Sürekli başkalarının etrafında dolaşırlar.

– Sürekli sorular sorarlar.

– Sürekli başkalarının yaptığı şeyleri taklit ederler.

-DEHB’nin tedavisi

Bireysel veya grup psikoterapisi ile DEHB’nin tedavisinde başarılı sonuçlar alınabilir. Ayrıca ilaç tedavisi de uygulanabilir.
Görsel Kaynağı: